HEM

Mitt mål är att avla fram fantastiska agilitypudlar,  med högsta krav på exteriören. För att få fram en bra agilitypudel krävs att hunden är mentalt stabil, har motor, kamplust, vilja att samarbeta, mod, spänst och snabbhet.

Marta blev SE AGCH i juni och båda hundarna kvalade till landslaget som skulle representera Sverige i European Open i Ungern.

140427 Marta Ag CERT_Maya SE HoCH