HUNDFAKTA

Läs om tikens dräktighet, den dräktiga tikens utfodring, valpning, utfodring av tiken vid laktation, hundvalpens utfodring samt dvärgpudelvalpens tillväxt. Allt information är baserad på de senaste forskningsrönen.

Om du har frågor eller tycker att någon information är felaktig är du välkommen att maila oss.